Om oss

Rana historielag – formål og aktiviteter

Milepæler

 • 1958: Rana historielag ble stiftet med Per Altermark som formann
 • 1959: Rana museumslag ble stiftet med Arne Grønlie som formann
 • 1967: Lagene ble sammenslått til Rana museums- og historielag
 • 2002: Laget skifter navn til “Rana historielag”

Rana Historielag har i følge vedtektene som formål å spre opplysning om museumsarbeid og å legge forholdene til rette for vitenskapelig samlingsarbeid og forskning innenfor disse fagområdene: a) lokalhistorie, b) arkeologi, c) målføre- og stadnamngransking, d) folkeminne- og folkelisvgransking, e) geologi, f) botanikk, g) zoologi.

Møter og turer

I løpet av året arrangeres det en rekke medlemsmøter, og styret har jevnlige styremøter. Det er gjerne to medlemsmøter på høsten og årsmøtet i februar/mars. Som regel er det foredragsholdere på møtene. “Bokmøtet” hver høst presenterer Årboka før utgivelse som skjer i november / desember.

Laget arrangerer en fast tur hver sommer. Turene går til historisk interressante steder i landsdelen. Turene foretas med egen buss. Det må påregnes en liten egenandel for deltagelse på turene fra 2005. Turen 2008 gikk til Petter Dass museet og Tjøtta gård og Leirvika. Turen i 2009 gikk langs Langvatnet til Melfordbotn, med retur over Svanåvatn og Bjørnådalen med rømmegrøt på Grønlia.

Ledere i historielaget

 • 1967­-1983 Arne Grønlie
 • 1984 Kåre Ildgruben
 • 1985­-1987 Wenche Hjelmseth
 • 1988 Leif Alstadhaug
 • 1989­-1993 Johan Solbakk
 • 1994­-1999 Stein-Arve Myrbakk
 • 2000 Thor Helge Eidsaune
 • 2001 Harry Bjerkli
 • 2002-2003 Barbara Priesemann
 • 2004 Torild Mastermo
 • 2005-2008 Thor Helge Eidsaune
 • 2009-2013 Ketil Ryssdal
 • 2013 Mary Ann Dahl
 • 2014 David Øverli
 • 2015 Mary Ann Dahl
 • 2016 Silja Ildgruben
 • 2017-20 Gislaug Øygarden

Museumsgården AS

Rana historielag eier 1/12 del av aksjeselskapet Museumsgården AS, som er eier av lokalene der Rana museum er leietaker. Museumsgården AS kjøpte i 2017 det tidligere kjøpesenteret Fjordsenteret, og har bygget det om til museum og vitensenter. Rana museums nye lokaler her ble åpnet 18.6.2019.

Siden 2007 har Per Gunnar Hjorthen vært historielagets representant i styret (og styreleder).