Om oss

Rana historielag – formål og aktiviteter

Milepæler

 • 1958: Rana historielag ble stiftet med Per Altermark som formann
 • 1959: Rana museumslag ble stiftet med Arne Grønlie som formann
 • 1967: Lagene ble sammenslått til Rana museums- og historielag med Arne Grønlie som formann
 • 2002: Laget skifter navn til “Rana historielag” med Barbara Priesemann som leder

Rana Historielag har i følge vedtektene som formål å spre opplysning om museumsarbeid og å legge forholdene til rette for vitenskapelig samlingsarbeid og forskning innenfor disse fagområdene: a) lokalhistorie, b) arkeologi, c) målføre- og stadnamngransking, d) folkeminne- og folkelisvgransking, e) geologi, f) botanikk, g) zoologi.

Møter og turer

I løpet av året arrangeres det en rekke medlemsmøter, og styret har jevnlige styremøter. Det er gjerne to medlemsmøter på høsten og årsmøtet i februar/mars. Som regel er det foredragsholdere på møtene. “Bokmøtet” hver høst presenterer Årboka før utgivelse som skjer i november / desember.

Laget arrangerer en fast tur hver sommer. Turene går til historisk interressante steder i landsdelen. Turene foretas med egen buss. Det må påregnes en liten egenandel for deltagelse på turene fra 2005. Turen 2008 gikk til Petter Dass museet og Tjøtta gård og Leirvika. Turen i 2009 gikk langs Langvatnet til Melfordbotn, med retur over Svanåvatn og Bjørnådalen med rømmegrøt på Grønlia.

Ledere i historielaget

 • 1967­-1983 Arne Grønlie
 • 1984 Kåre Ildgruben
 • 1985­-1987 Wenche Hjelmseth
 • 1988 Leif Alstadhaug
 • 1989­-1993 Johan Solbakk
 • 1994­-1999 Stein-Arve Myrbakk
 • 2000 Thor Helge Eidsaune
 • 2001 Harry Bjerkli
 • 2002-2003 Barbara Priesemann
 • 2004 Torild Mastermo
 • 2005-2008 Thor Helge Eidsaune
 • 2009-2013 Ketil Ryssdal
 • 2013 Mary Ann Dahl (fungerende)

Museumsgården

Rana historielag eier 1/12 del av Museumsgården på Mo der Rana museum (både kulturhistorisk og naturhistorisk avdeling) er leietakere. En representant fra historielaget sitter i styret for Museumsgården AS (for tiden Per Gunnar Hjorthen).