Styret

Styremedlemmer 2020

Varamedlemmer:

Valgkomité:

  • Wenche Hjelmseth, tlf 916 22 005
  • Lars Trønsdal, tlf 404 07 431

Revisorer:

  • Bernt Berntsen
  • Martin Toft